محتوا با برچسب گرگ.

تلف شدن سه تا پنج دام در حمله گرگ‌ها به روستاهای یزد/ کوچک شدن زیستگاه‌ها تعارض بین گرگ و انسان را زیاد کرده است
کارشناس مسئول محیط طبیعی محیط زیست استان یزد:
تلف شدن سه تا پنج دام در حمله گرگ‌ها به روستاهای یزد/ کوچک شدن زیستگاه‌ها تعارض بین گرگ و انسان را زیاد کرده است
کارشناس مسئول محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: اغلب حملات به دام‌ها صبح اتفاق افتاده و حدود سه تا پنج دام در این حملات تلف شده‌اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گرگ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد