محتوا با برچسب یونیت اینترنشنال.

چیت‌چیان: قرارداد با
حواشی دنباله دار قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای/
چیت‌چیان: قرارداد با "یونیت اینترنشنال" با مصوبه شورای اقتصاد صورت گرفت/ آماده‌ایم عین همین قرارداد را با شرکت‌های داخلی امضا کنیم
وزیر نیرو درباره اعطای امتیازات ویژه ساخت نیروگاه به یک شرکت ترکیه‌ای در عین توانمندی پیمانکاران ایرانی، گفت: آماده‌ایم که عین همین قرارداد را با شرکت‌های داخلی امضا کنیم.
ماجرای قرارداد «محرمانه و پُر ابهام» وزارت نیرو با «یونیت‌اینترنشنال» ترکیه
با وجود بدهی سنگین وزارت نیرو به شرکت های داخلی
ماجرای قرارداد «محرمانه و پُر ابهام» وزارت نیرو با «یونیت‌اینترنشنال» ترکیه
با توجه به وجود شرکت های نیروگاه سازی داخلی و بدهی سنگین وزارت نیرو به بخش خصوصی که بالغ بر 40000 میلیارد تومان است، وزارت نیرو در حال عقد قرارداد با شرکت ترکیه ای است که این شرکت هیچگونه فعالیتی در زمینه ساخت نیروگاه نداشته است!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یونیت اینترنشنال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب یونیت اینترنشنال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب یونیت اینترنشنال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد