شناسه : 35654362
به نسبت خانوار در سطح استان ها؛


استان یزد در نسبت تعداد خانه خالی به ۱۰۰۰خانوار، جایگاه سوم کشور را داراست.

به گزارش یزد آوا، بنا به گزارش داده های مرکز آمار ایران سال ۱۳۹۵،‌ استان یزد در نسبت تعداد خانه خالی به ۱۰۰۰خانوار، جایگاه سوم کشور را داراست.

به عبارت دیگر بر اساس همین گزارش به ازای هر ۱۰۰۰ خانوار بیش از ۱۴۰ خانه خالی در استان یزد وجود دارد و این در حالی است تهران با کمتر از ۱۲۰ خانه خالی در جایگاه نهم قرار دارد.

متوسط خانه خالی به نسبت تعداد خانوار در کشور زیر ۱۲۰ و کمی بیشتر از ۱۰۰ می باشد.

 

 

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.