شناسه : 40782008
فراخوان؛

آگهي فراخوان تامين مالي قطعه دوم خط انتقال آب طرح آبرسانی به مجتمع‌های روستایی تفت


آگهي فراخوان تامين مالي و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب طرح آبرسانی به مجتمع‌های روستایی تفت با استفاده از تسهيلات ماده ۵۶ (تجدید۱) منتشر شد.

به گزارش یزدآوا، آگهي فراخوان تامين مالي و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب طرح آبرسانی به مجتمع‌های روستایی تفت با استفاده از تسهيلات ماده ۵۶ (تجدید۱) به شرح زیر منتشر شد:
 
شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد تامین مالی و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ شماره ۴ تا مخزن تعادلی ۱m بطول تقریبی ۱۹ کیلومتر از طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان تفت با استفاده از تسهيلات ماده ۵۶، (كد فراخوان در سامانه ستاد  ۲۰۰۲۰۰۵۰۷۸۰۰۰۰۰۷)  را از طريق رقابت عمومي و با رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه و با شرايط ذيل، به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد.
 
كليه متقاضيان با امكان تامين سرمايه مورد نياز و داشتن سابقه مديريتي، اجرايي و بهره برداري پروژه هاي مشابه كه داراي گواهي صلاحيت در پايه حداقل ۴ در رشته آب مي باشند ، مي توانند جهت دريافت اسناد و ارايه پيشنهاد قيمت از طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمايند.
 
الف- مشخصات كلي پروژه :
 
·         موضوع استعلام : تامین مالی و عملیات اجرایی قطعه دوم خط انتقال آب از محل ایستگاه پمپاژ شماره ۴ تا مخزن تعادلی m۱ بطول تقریبی ۱۹ کیلومتر از طرح آبرسانی به مجتمع های روستایی شهرستان تفت طريق سازوكار ماده ۵۶
 
·         محل اجراي كار: استان يزد – شهرستان تفت
 
·        مدت انجام پروژه: دوره احداث :۱۸ ماه شمسی  - دوره بازپرداخت: ۴۸ ماه شمسی پس از تحويل موقت
 
·         كارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شركت آب و فاضلاب استان يزد
 
ب - برنامه زمانبندي:
 
·         تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت ۱۴:۰۰ مورخ  ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
 
·         آخرين مهلت دريافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت۱۴  مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  
 
·         اخرين مهلت ارايه پيشنهاد : ساعت  ۸ صبح  مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
 
     جهت دريافت اطلاعات بيشتر شماره تلفن ۳۱۶۴۳۱۵۵ و  ۳۱۶۴۳۱۲۴-۰۳۵ اعلام مي گردد.
 
 
 
شركت آب و فاضلاب استان یزد
 
سهامي خاص
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.