شناسه : 40947445

آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی


شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به بهره برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی، تأسیسات متعلق به طرف اول با ظرفیت اسمی روزانه ۳۰۰ تن از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

آگهی مزایده عمومی بهره‌برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی

شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به بهره برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی، تأسیسات متعلق به طرف اول با ظرفیت اسمی روزانه ۳۰۰ تن از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیی دولت(www.setsdiran.ir) و با شماره مزایده  ۵۰۰۲۰۰۵۱۲۰۰۰۰۰۰۲ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ 

مهلت دریافت اسناد: تا تاریخ  ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ 

تاریخ بازدید: تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ 

زمان بازگشایی: ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ 

زمان اعلام برنده: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ 

 

 

 

 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده

 
مبلغ ضمانت شركت در مزایده ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي(با اعتبار شش ماه) در وجه شهرداری یزد و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است :
 
برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۴۱۹۳۴-۰۲۱  اطلاعات تماس  دفاتر  ثبت نام  استان ها، در سایت سامانه (www.setsdiran.ir  ) بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.
شناسه ملی شهرداری یزد:  ۱۴۰۰۰۲۹۹۹۸۷             کد پستی :۸۹۱۷۶۹۸۶۳۹
 
                                                                                        مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد
 
 
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.