شناسه : 40864443

آگهی مناقصه عمومی


شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي خريدار نمايد

 شركت آب و فاضلاب استان يزد در نظر دارد كالاهاي مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي خريدار نمايد لذا كليه توليد كنندگان يا تامين كنندگان مي توانند جهت دريافت اسناد و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق درگاه سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام فرمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه خريد سامانه تدارك الكترونيكي دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سايت سامانه ستاد(www.setadiran.ir) موجود و شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه ۴۱۹۳۴-۰۲۱ مي باشد.

 
برنامه زمانبندي :
 
تاريخ انتشار استعلام در سامانه ستاد از ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۴۰۲
 
مهلت دريافت اسناد : از زمان انتشار تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۴ /۰۴/ ۱۴۰۲
 
اخرين مهلت ارايه پيشنهاد :ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۸ / ۰۴ / ۱۴۰۲
 
پيشنهادات ارائه شده توسط كميسيون مربوطه كه در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲۰ / ۰۴ / ۱۴۰۲ در محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ،بازگشايي خواهد شد. جهت دريافت اطلاعات بيشتر شماره تلفن ۰۳۵۳۱۶۴۳۳۸۸ اعلام مي گردد.

 

شركت آب و فاضلاب استان يزد

سهامي خاص

 

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.