شناسه : 29752930


دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و نخستین نمایشگاه تخصصی زیلو، حصیر و زیراندازهای سنتی در استان تا 18 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار می شود.

یزد آوا؛ دهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و نخستین نمایشگاه تخصصی زیلو، حصیر و زیراندازهای سنتی در استان تا 18 تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار می شود.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.