شناسه : 40885131

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی به صورت یکپارچه


اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی به صورت یکپارچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

به گزارش یزدآوا، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی به صورت یکپارچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

تاريخ انتشار مناقصات در سامانه : ساعت ۰۸:۰۰روز شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ مي باشد.
 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) آدرس : يزد  خيابان آيت ا... كاشاني نرسيده به ميدان ابوذر – اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد كد پستي : ۸۹۱۵۹۱۵۱۱۵ و تلفن  ۳-۳۸۲۴۰۵۰۱-۰۳۵ داخلی ۲۳۹ امور قراردادها
 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.