Skip to Content

خبر برگزیده خبر برگزیده

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

تصاویر تصاویر

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین ویژه عناوین ویژه

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

به صدا در آمدن زنگ خطر تسلط اتباع بیگانه بر صنعت آجر یزد
حضور اتباع بیگانه در واحدهای تولیدی ایران یکی پس از دیگری؛
به صدا در آمدن زنگ خطر تسلط اتباع بیگانه بر صنعت آجر یزد
رئیس اتحادیه صنف فخاران یزد گفت: از ابتدای امسال ورود و حضور اتباع بیگانه در زمینه خرید و فروش آجر در یزد چندین برابر شده و زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده است.

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

همراه با رهبری همراه با رهبری

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سایر خبرها سایر خبرها

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گوناگون گوناگون

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب اتحادیه فخاران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد