Skip to Content

خبر برگزیده خبر برگزیده

محتوا با برچسب استانی شدن.

تصاویر تصاویر

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین ویژه عناوین ویژه

محتوا با برچسب استانی شدن.

«استانی شدن انتخابات مجلس» زمینه ساز نفوذ در سیاست‌گذاری‌های نظام
استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد:
«استانی شدن انتخابات مجلس» زمینه ساز نفوذ در سیاست‌گذاری‌های نظام
استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد گفت: هزینه‌های بالای استانی شدن انتخابات می‌تواند زمینه نفوذ برخی افراد سودجود به مجلس را موجب شود.

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب استانی شدن.

استانی شدن انتخابات مجلس چه تبعاتی دارد؟
تغییرات بزرگ در انتخابات مجلس؛
استانی شدن انتخابات مجلس چه تبعاتی دارد؟
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به صحن پالمان می‌آید، بر اساس این طرح وزن رای مراکز استان‌ها بیشتر می‌شود، احتمال شکاف‌های قومی افزایش می‌یابد و البته سهم شهرت افراد در انتخاب نهایی هم بیشتر خواهد شد.

همراه با رهبری همراه با رهبری

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سایر خبرها سایر خبرها

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گوناگون گوناگون

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب استانی شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد