Skip to Content

خبر برگزیده خبر برگزیده

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تصاویر تصاویر

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین ویژه عناوین ویژه

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

صنایع کوچک ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
صنایع کوچک ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه صنایع کوچک، ۹۰ درصد صنایع استان یزد را تشکیل می‌دهند، گفت: ۴۹ درصد اشتغال استان یزد مربوط به بخش صنعت است.

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

همراه با رهبری همراه با رهبری

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

آخرین عناوین آخرین عناوین

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

سایر خبرها سایر خبرها

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گوناگون گوناگون

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد