Skip to Content

خبر برگزیده خبر برگزیده

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

تصاویر تصاویر

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین ویژه عناوین ویژه

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

تسهیلات رونق تولید موجب تثبیت اشتغال 40 هزار نفر در استان شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد:
تسهیلات رونق تولید موجب تثبیت اشتغال 40 هزار نفر در استان شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد گفت: ارائه تسهیلات و مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید موجب تثبیت اشتغال بیش از 40 هزار در استان یزد شده است.
1/9 میلیارد تن ذخایر معدنی استان یزد/ 50 درصد معادن یزد قربانی رکود حاکم بر بازار شدند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
1/9 میلیارد تن ذخایر معدنی استان یزد/ 50 درصد معادن یزد قربانی رکود حاکم بر بازار شدند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، میزان ذخایر معدنی استان یزد را 1/9 میلیارد تن اعلام کرد.

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

همراه با رهبری همراه با رهبری

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سایر خبرها سایر خبرها

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گوناگون گوناگون

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب سازمان صنعت معدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد