Skip to Content

خبر برگزیده خبر برگزیده

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تصاویر تصاویر

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

عناوین ویژه عناوین ویژه

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

موضوع چک‌های شهرداری را به جد دنبال می‌کنم/شفاف سازی نیاز به شانتاژ خبری ندارد
عضو شورای شهر یزد مطرح کرد
موضوع چک‌های شهرداری را به جد دنبال می‌کنم/شفاف سازی نیاز به شانتاژ خبری ندارد
عضو شورای شهر یزد اظهار داشت: برخی که ادعا دارند و بر موضوع مغایرت ها دامن می زنند با چه مجوزی بر معاون مالی شهرداری فشار می آورند و تاریخ چک برخی از سفارش شده ها را تغییر می دهند؟ امثال این موارد زیاد است که شخصا وارد شده ام و به طور جدی موضوع چک ها...

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

همراه با رهبری همراه با رهبری

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سایر خبرها سایر خبرها

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گوناگون گوناگون

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دانلود دانلود

محتوا با برچسب مرتضی شایق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد