بازگشت به صفحه کامل

شناسه : 40884967

آگهی مزایده عمومی


بهره برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی

آگهی مزایده عمومی

بهره برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی

شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به بهره برداری از خط پذیرش و پردازش زباله خانگی، تاسیسات متعلق به طرف اول با ظرفیت اسمی روزانه ۳۰۰ تن از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیی دولت (www.setsdiran.ir  ) و با شماره مزایده  ۵۰۰۲۰۰۵۱۱۲۰۰۰۰۰۰۱ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷          مهلت دریافت اسناد : تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
تاریخ بازدید : تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶           آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
زمان بازگشایی : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸                 زمان اعلام برنده : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده

۱) مبلغ ضمانت شركت در مزایده۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي(با اعتبار شش ماه) در وجه شهرداری یزد و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است: 
۱. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت درمزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. 
 
۲. کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 
۳. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۴۱۹۳۴-۰۲۱  اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setsdiran.ir  ) بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است.
 
شناسه ملی شهرداری یزد:  ۱۴۰۰۰۲۹۹۹۸۷             کد پستی :۸۹۱۷۶۹۸۶۳۹
 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

 

 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.