بازگشت به صفحه کامل

محتوا با برچسب نامه به رهبر.

موسوی خوئینی‌ها و فرار به جلو
موسوی خوئینی‌ها و فرار به جلو
موسوی خوئینی‌ها به جای اینکه خود و دوستانش را مورد سوال قرار دهد و پاسخگوی مسائل امروز باشند و شرمنده مردم، سیاست فرار به جلو را دنبال می‌کند.