محتوا با برچسب آمار اشتغال.

اعلام آمار بیکاران و اشتغال یزد مطابق واقعیت ها باشد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد:
اعلام آمار بیکاران و اشتغال یزد مطابق واقعیت ها باشد
زینی وند در کارگروه تخصصی اشتغال یزد گفت: در بیان آمار اشتغال و اطلاعات مربوط به بیکاران با توجه به ضرورت اعلام واقعیت ها به مردم، آمار متقاضیان به استفاده از بیمه بیکاری در کنار فعالیت واحدهای جدید تولیدی در استان اعلام شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آمار اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آمار اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آمار اشتغال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد