محتوا با برچسب اجاره.

نرخ اجاره بها در محله های مختلف یزد+جدول
نرخ اجاره بها در محله های مختلف یزد+جدول
گزارش های میدانی حاکی از افزایش نرخ اجاره بها و شرایط سخت مستاجران در یافتن یک سرپناه با قیمت مناسب است.
نرخ اجاره در سال ۹۷ چه تغییراتی می‌کند؟
نرخ اجاره در سال ۹۷ چه تغییراتی می‌کند؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجاره بها در سال ۹۷ در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در شهرهای بزرگ نیز به نسبت تقاضا نرخ اجاره بها افزایش خواهد یافت.
شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود/ برخی فروشندگان به دنبال افزایش قیمت کاذب هستند
پیش‌بینی صاحبنظران از قیمت مسکن در سال ۹۷؛
شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود/ برخی فروشندگان به دنبال افزایش قیمت کاذب هستند
پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در سال ۹۷ این بخش ظرفیت افزایش قیمت افسار گسیخته را ندارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اجاره.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اجاره.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اجاره.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد