محتوا با برچسب اداره دارایی.

کارگروه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مقاومتی استان یزد برگزار شد
کارگروه شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مقاومتی استان یزد برگزار شد
کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور اعضا در محل اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان یزد برگزار شد.
نياز به 22 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌های آماده سرمايه‌گذاری در يزد
مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد خبر داد
نياز به 22 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌های آماده سرمايه‌گذاری در يزد
مديركل اقتصاد و دارايي استان يزد، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری در استان را 22 هزار میلیارد تومان بیان کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اداره دارایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اداره دارایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اداره دارایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد