محتوا با برچسب اداره دارایی.

نياز به 22 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌های آماده سرمايه‌گذاری در يزد
مدیرکل اقتصاد و دارایی یزد خبر داد
نياز به 22 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌های آماده سرمايه‌گذاری در يزد
مديركل اقتصاد و دارايي استان يزد، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری در استان را 22 هزار میلیارد تومان بیان کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اداره دارایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اداره دارایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اداره دارایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد