محتوا با برچسب امانت.

مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور/ رشد صادرات استان یزد دو برابر میانگین کشوری است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد:
مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور/ رشد صادرات استان یزد دو برابر میانگین کشوری است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد گفت: با توجه به اینکه در زمینه ارتباطات بانکی با مشکل مواجه هستیم صادرکنندگان برای برگشت ارز دچار چالش هستند.
حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
حاشیه‌نشی در یزد و عملکرد مسئولین استان یزد
اگر در کشور شاهد فقر و فاصله‌ی طبقاتی هستیم و بیکاری به شکل نگران کننده‌ای وجود دارد، این نتیجه‌ی ناکارآمدی نظام و نتوانستن مسئولین نیست، بلکه ماحصل نخواستن برخی از مسئولین است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امانت.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امانت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امانت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد