محتوا با برچسب اهداق قلب.

قلب دو جوان از یزد به سوی تهران پرواز می‌کند
قلب دو جوان از یزد به سوی تهران پرواز می‌کند
با تلاش تیم پزشکی امروز قلب دو بیمار مرگ مغزی از یزد به تهران منتقل می شود تا به دو بیمار نیازمند اهدا شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اهداق قلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اهداق قلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اهداق قلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد