محتوا با برچسب بافت فرسوده.

عدم استقبال یزدی‌ها از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/ سهم تسهیلات در ساخت مسکن کاهش یافته است
رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی راه و شهرسازی استان یزد:
عدم استقبال یزدی‌ها از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/ سهم تسهیلات در ساخت مسکن کاهش یافته است
رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی راه و شهرسازی استان یزد گفت: از سه هزار و 325 فقره سهمیه تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده استان یزد در سال گذشته، برای دریافت حدود 60 فقره تسهیلات معرفی متقاضیان به بانک انجام شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بافت فرسوده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بافت فرسوده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بافت فرسوده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد