محتوا با برچسب بخش صنعتی.

رشد یک درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۴/ رشد بخش صنعت همچنان منفی
مرکزآمار ایران اعلام کرد؛
رشد یک درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۴/ رشد بخش صنعت همچنان منفی
مرکز آمار ایران این رشد اقتصادی کل سال 94 را با احتساب نفت یک درصد و بدون آن را 0.9 درصد محاسبه کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بخش صنعتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بخش صنعتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بخش صنعتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد