محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

تصاویر/ افتتاح ویدئو کنفرانسی بیمارستان‌های ثابت بسیج پزشکی استان
صبح امروز صورت گرفت؛
تصاویر/ افتتاح ویدئو کنفرانسی بیمارستان‌های ثابت بسیج پزشکی استان
صبح امروز 4 بیمارستان ثابت در شهرستان های خاتم، اردکان، میبد و ابرکوه به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور فرمانده سپاه الغدیر، معاون سیاسی امنیتی استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس بسیج جامعه پزشکی استان و مسئولین شهرستان ها افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد