محتوا با برچسب بیمارستان 96 تختخوابی.

ساخت بیمارستان 96 تختخوابی خاتم ؛ پروژه ای که در حد وعده باقی ماند
پس از گذشت بیش از دو سال؛
ساخت بیمارستان 96 تختخوابی خاتم ؛ پروژه ای که در حد وعده باقی ماند
عملیات اجرایی ساخت بیمارستان 96 تختخوابی خاتم که در سال 93 کلنگش به زمین خورد به رغم تامین زمین، هنوز آغاز نشده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمارستان 96 تختخوابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمارستان 96 تختخوابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیمارستان 96 تختخوابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد