محتوا با برچسب تسهیلات تولید.

رشد 120 درصدی پرداخت تسهیلات تولید طی 40 روز در یزد
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد خبر داد
رشد 120 درصدی پرداخت تسهیلات تولید طی 40 روز در یزد
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد با اشاره به وضعیت عملکرد بانک‌های عامل استان در تسهیلات رونق تولید از رشد 120 درصدی پرداخت این تسهیلات طی 40 روز گذشته خبر داد.
افت رتبه استان در ارائه تسهیلات رونق تولید/ واحدهای تولیدی بالای 100 نفر مشمول دریافت تسهیلات شدند
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد:
افت رتبه استان در ارائه تسهیلات رونق تولید/ واحدهای تولیدی بالای 100 نفر مشمول دریافت تسهیلات شدند
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد گفت: در پرداخت تسهیلات کارگروه رفع موانع تولید سال گذشته دارای رتبه هشتم کشوری بودیم ولی امسال متاسفانه با هشت پله نزول هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ پرداخت تسهیلات، در جایگاه شانزدهم کشوری قرار گرفتیم.
تنها ۲۰ درصد واحدهای مصوب کارگروه تسهیل یزد تسهیلات دریافت کردند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
تنها ۲۰ درصد واحدهای مصوب کارگروه تسهیل یزد تسهیلات دریافت کردند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: تنها ۲۰ درصد واحدهای مصوب کارگروه تسهیل یزد تسهیلات دریافت کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تسهیلات تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تسهیلات تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تسهیلات تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد