محتوا با برچسب ثبت اسناد.

رشد بیش از 70درصدی درآمدهای ثبت اسناد و املاک استان یزد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد عنوان کرد
رشد بیش از 70درصدی درآمدهای ثبت اسناد و املاک استان یزد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به رتبه برتر این مجموعه در بخش درآمدهای دستگاهها گفت: در 9 ماه امسال درآمدهای این اداره کل نسبت به مدت مشابه سال قبل 71 درصد رشد یافته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ثبت اسناد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ثبت اسناد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ثبت اسناد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد