محتوا با برچسب ثبت اسناد و املاک استان یزد.

رشد بیش از 70درصدی درآمدهای ثبت اسناد و املاک استان یزد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد عنوان کرد
رشد بیش از 70درصدی درآمدهای ثبت اسناد و املاک استان یزد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به رتبه برتر این مجموعه در بخش درآمدهای دستگاهها گفت: در 9 ماه امسال درآمدهای این اداره کل نسبت به مدت مشابه سال قبل 71 درصد رشد یافته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ثبت اسناد و املاک استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ثبت اسناد و املاک استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ثبت اسناد و املاک استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد