محتوا با برچسب خط حزب الله.

چرا رهبر انقلاب بر توجه دولتمردان به بنگاه‌های کوچک تاکید دارند؟
چرا رهبر انقلاب بر توجه دولتمردان به بنگاه‌های کوچک تاکید دارند؟
الان چندین هزار کارگاه و کارخانه‌ی متوسّط و کوچک در کشور هست؛ اگرچنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از اینها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است.
نظر رهبر انقلاب درباره «ایستاده در غبار»
نظر رهبر انقلاب درباره «ایستاده در غبار»
چهل و سومین هفته‌نامه خبری-تبیینی خط حزب‌الله با سرمقاله‌ای درباره دلایل شکست نهضت مشروطه و خبری درخصوص نظر رهبر معظم انقلاب درباره فیلم تحسین شده «ایستاده در غبار» منتشر شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خط حزب الله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خط حزب الله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خط حزب الله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد