محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت و معدن یزد.

صنعت حال خوبی ندارد/ هنوز رونق اقتصادی محقق نشده است/با تعطیلی کارخانجات با بحران‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد:
صنعت حال خوبی ندارد/ هنوز رونق اقتصادی محقق نشده است/با تعطیلی کارخانجات با بحران‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد
رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد گفت: صنعت حالی خوبی ندارد؛ با تعطیلی واحدهای صنعتی و تعدیل نیروی کار آن ها مواجه هستیم. رونق هنوز به وجود نیامده و کسی نمی تواند بگوید مشکلی نداریم.
تنها 25 درصد واحدهای صنعتی موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شدند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد:
تنها 25 درصد واحدهای صنعتی موفق به دریافت تسهیلات رونق تولید شدند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در خصوص میزان تسهیلات دهی بانک ها در طرح خروج از رکود صنایع کوچک و متوسط گفت: ۹ ماه از شروع طرح تنها ۲۵ در صد از متقاضیانی که به بانک ها معرفی شدند موفق به اخذ تسهیلات شدند.
تنها ۲۰ درصد واحدهای مصوب کارگروه تسهیل یزد تسهیلات دریافت کردند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد:
تنها ۲۰ درصد واحدهای مصوب کارگروه تسهیل یزد تسهیلات دریافت کردند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: تنها ۲۰ درصد واحدهای مصوب کارگروه تسهیل یزد تسهیلات دریافت کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت و معدن یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت و معدن یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس خانه صنعت و معدن یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد