محتوا با برچسب رتبه برتر.

پارک علم و فناوری یزد در بین سه پارک برتر کشور قرار دارد
رییس پارک علم و فناوری یزد:
پارک علم و فناوری یزد در بین سه پارک برتر کشور قرار دارد
رییس پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه پارک علم و فناوری یزد در بین سه پارک رتبه برتر کشور قرار دارد، گفت: در حال حاضر حدود 260 شرکت در مجموعه پارک مستقر است

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رتبه برتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رتبه برتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رتبه برتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد