محتوا با برچسب رشد 44 درصد.

چرا
رمزگشایی از رشد ۴.۴ درصد؛
چرا "عادل آذر" سال پایه را ۸ سال عقب کشید؟
انتخاب سال پایه ای غلط و بی دلیل در اعلام رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی برای ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ باعث ایجاد خطای آماری جدی شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رشد 44 درصد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رشد 44 درصد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رشد 44 درصد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد