محتوا با برچسب رفع موانع تولید.

تسهیلات رونق تولید موجب تثبیت اشتغال 40 هزار نفر در استان شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد:
تسهیلات رونق تولید موجب تثبیت اشتغال 40 هزار نفر در استان شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد گفت: ارائه تسهیلات و مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید موجب تثبیت اشتغال بیش از 40 هزار در استان یزد شده است.
خواسته مردم، رفع موانع تولید و نه رفع تحریم‌ها
بر اساس یک نظرسنجی؛
خواسته مردم، رفع موانع تولید و نه رفع تحریم‌ها
برنامه پایش یکشنبه شب در سوال نظرسنجی خود پرسید: برای حل مشکلات اقتصادی کشور کدام راه باید در اولویت کارهای دولت باشد؟ ۱- رفع موانع تولید و کسب و کار، ۲- رفع تحریم‌ها، که ۶۸ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی "رفع موانع تولید" را "بر رفع تحریم" اولویت...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رفع موانع تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رفع موانع تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رفع موانع تولید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد