محتوا با برچسب زوار.

تاکنون بیش از 30 هزار ویزا برای زائرین یزدی اربعین صادرشده است
مدیرکل حج و زیارت استان یزد:
تاکنون بیش از 30 هزار ویزا برای زائرین یزدی اربعین صادرشده است
مدیرکل حج و زیارت استان یزد گفت: تاکنون بیش از 30 هزار ویزا برای زائرین یزدی اربعین صادرشده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زوار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب زوار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب زوار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد