محتوا با برچسب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه.

رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص ابلاغ کردند
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور:
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به مجمع تشخیص ابلاغ کردند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد