محتوا با برچسب شهردار بافق.

تخفیف 80 درصدی در صدور پروانه ساخت و بهسازی بافت های فرسوده
شهردار بافق مطرح کرد
تخفیف 80 درصدی در صدور پروانه ساخت و بهسازی بافت های فرسوده
شهردار بافق گفت:به منظور تشویق شهروندان جهت نوسازی این بافتها از ابتدای سال ۹۶ بیش از ۸۰ درصد تخفیف جهت صدور پروانه ساخت وساز در این بافت ها در نظر گرفته شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهردار بافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهردار بافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهردار بافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد