محتوا با برچسب شهردار تفت.

تدفین شهدای گمنام در شهر تفت منتفی شد
تدفین شهدای گمنام در شهر تفت منتفی شد
تدفین شهدای گمنام در شهر تفت در ایام فاطمیه منتفی شد و شهدای گمنام در همین ایام در شهرستان های خاتم، میبد،یزد و بافق آرام می گیرند.
«مصطفی فاطمی» رسماً شهردار تفت شد+تصویرحکم
با حکم استاندار یزد؛
«مصطفی فاطمی» رسماً شهردار تفت شد+تصویرحکم
«مصطفی فاطمی فیروزآبادی» به پیشنهاد شورای شهر تفت و با حکم استاندار یزد به عنوان شهردار تفت منصوب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهردار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهردار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهردار تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد