محتوا با برچسب شیر مدارس.

توزیع شیر در مدارس استان همچنان در انتظار تامین اعتبارات!
سه ماه از آغاز سال تحصیلی گذشت؛
توزیع شیر در مدارس استان همچنان در انتظار تامین اعتبارات!
تقریبا سه ماه از آغاز سال تحصیلی را پشت سر گذاشته‌ایم ولی هیچ خبری از توزیع شیر در مدارس نیست و مسئولان آموزش و پرورش استان یزد نیز ابلاغ نشدن اعتبارات را دلیل این موضوع عنوان می‌کنند.
توزیع شیر رایگان در مدارس یزد آغاز شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:
توزیع شیر رایگان در مدارس یزد آغاز شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از آغاز توزیع شیر رایگان در مدارس استان خبر داد و گفت: در این طرح بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شیر رایگان برخوردار می شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شیر مدارس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شیر مدارس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد