محتوا با برچسب فروش سیگار.

فروش مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی ممنوع است/ لزوم همکاری دستگاه‌ها جهت ساماندهی امر مبارزه با دخانیات
مسئول کنترل دخانیات مرکز بهداشت و درمان استان یزد:
فروش مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی ممنوع است/ لزوم همکاری دستگاه‌ها جهت ساماندهی امر مبارزه با دخانیات
مسئول کنترل دخانیات مرکز بهداشت و درمان استان یزد گفت: دکه‌های مطبوعاتی هیچ گونه مجوزی برای فروش مواد دخانی ندارند و عرضه مواد دخانی و فرآورده‌های آن در این دکه‌ها غیر قانونی است و تخلف محسوب می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فروش سیگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فروش سیگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فروش سیگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد