محتوا با برچسب قفل شدن.

وقتی محافظ ظریف چهار چشمی مراقب محافظ وزیر خارجه ترکیه بود
وقتی محافظ ظریف چهار چشمی مراقب محافظ وزیر خارجه ترکیه بود
در نشست وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه ،عکاسان صحنه ای از نگاه جالب و معنا دار محافظ محمدجواد ظریف به محافظ مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه را شکار کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قفل شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قفل شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قفل شدن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد