محتوا با برچسب مادر شهید احمدی روشن.

ویژگی شهید هسته ای از زبان امام خامنه ای/ رازی که فرزند شهید احمدی روشن به معلمش گفت
خاطرات ملتهب مادر شهید احمدی روشن از لحظه شهادت مصطفی؛
ویژگی شهید هسته ای از زبان امام خامنه ای/ رازی که فرزند شهید احمدی روشن به معلمش گفت
مادر شهید احمدی روشن گفت: حضرت آقا خامنه ای گفتند شهید احمدی روشن دارای دو وجه است هم اینکه عالم و دانشمند بودند و هم اینکه مومن و متعهد و ایشالن دارای دو بال می باشد که در روز قیامت شما را هدایت می کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مادر شهید احمدی روشن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مادر شهید احمدی روشن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مادر شهید احمدی روشن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد