محتوا با برچسب محمود زارع رشکوئیه.

مهاجرت؛ ظرفیت روستاهای استان یزد را به «حداقل‌ها» کشانده است
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد:
مهاجرت؛ ظرفیت روستاهای استان یزد را به «حداقل‌ها» کشانده است
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری یزد با بیان اینکه 15 در‌صد جمعیت استان یزد روستا‌ نشین هستند، گفت: متاسفانه روستاهای استان یزد به دلیل مهاجرت با جمعیت کمی در حال فعالیت می باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمود زارع رشکوئیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب محمود زارع رشکوئیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب محمود زارع رشکوئیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد