محتوا با برچسب مراسم ختم.

اقدام پسندیده خانواده مهریزی در ایام شیوع کرونا
هزینه‌ای که به کار خیر ختم شد
اقدام پسندیده خانواده مهریزی در ایام شیوع کرونا
مهدی خانبازی از بسیجیان شهرستان مهریز است که به اتفاق خانواده هزینه‌های مراسم ختم و ترحیم مادر خود را صرف خرید جهیزیه برای زوج‌های نیازمند کردند.
برنامه های یادبود مهاجر الی الله «حاج حسن دانش» اعلام شد
از سوی خانواده دانش:
برنامه های یادبود مهاجر الی الله «حاج حسن دانش» اعلام شد
طی اطلاعیه ای از طرف خانواده«حاج حسن دانش» برنامه های یادبود قاری ممتاز یزدی اعلام شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مراسم ختم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مراسم ختم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مراسم ختم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد