محتوا با برچسب مرکز آمار ایران.

۱میلیون و ۸۸۲هزار جوان ایرانی بیکارند +جدول
گزارش جدید مرکز آمار ایران
۱میلیون و ۸۸۲هزار جوان ایرانی بیکارند +جدول
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، بیش از یک‌میلیون و ۸۸۲هزار جوان ایرانی بیکار هستند.
جزئیات سانسور شده از محاسبه رشد اقتصادی بانک مرکزی/ رشد بدون نفت ۰.۹ درصد+‌جدول
جزئیات سانسور شده از محاسبه رشد اقتصادی بانک مرکزی/ رشد بدون نفت ۰.۹ درصد+‌جدول
در حالی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست سال را 4.5 درصد اعلام می کند محاسبات بانک مرکزی می‌گوید در شش ماهه اول امسال رشد بخش اقتصادی کشور بدون احتساب نفت تنها 0.9 درصد بوده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرکز آمار ایران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرکز آمار ایران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرکز آمار ایران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد