محتوا با برچسب مرکز پژوهش های مجلس.

ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع
گزارش مرکز پژوهش‌ها از جزئیات رشد اقتصادی
ردپای دوپینگ نفتی در رشد اقتصادی/ تداوم رشد منفی و رکود صنایع
مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین عامل رشد اقتصادی دولت یازدهم را در سال ۹۵ را افزایش صادرات نفت اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون رشد اقتصادی صنعت کشور کماکان منفی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس آمار مرکز آمار را رد کرد/ رشد اقتصادی سال قبل منفی بود
مرکز پژوهش‌های مجلس آمار مرکز آمار را رد کرد/ رشد اقتصادی سال قبل منفی بود
در حالی که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۹۴ را مثبت یک درصد اعلام کرده است مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی میزان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را منفی ۰.۴ درصد ارزیابی کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرکز پژوهش های مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرکز پژوهش های مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرکز پژوهش های مجلس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد