محتوا با برچسب معاون فرهنگی اداره ورزش وجوانان یزد.

ماهانه 266 یزدی وام ازدواج می ‌گیرند
معاون فرهنگی اداره ورزش وجوانان یزد:
ماهانه 266 یزدی وام ازدواج می ‌گیرند
معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد با بیان اینکه به طور متوسط در نیمه نخست امسال ۱۶۰۰ نفر وام ازدواج دریافت کردند، گفت: سال گذشته حدود ۹۸ درصد وام های ازدواج محقق شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون فرهنگی اداره ورزش وجوانان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون فرهنگی اداره ورزش وجوانان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون فرهنگی اداره ورزش وجوانان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد