محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

تفکیک قریب 10 تن زباله خانگی یزدی‌ها در روز/ کارخانه کمپوست روزانه 150 تن زباله دریافت می‌کند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد:
تفکیک قریب 10 تن زباله خانگی یزدی‌ها در روز/ کارخانه کمپوست روزانه 150 تن زباله دریافت می‌کند
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد گفت: در سال‌های گذشته روزانه حدود 6 تن پسماند خشک از مبدا جمع‌آوری می‌شد که در سال 95 این میزان روزانه به 9/5 تا 10 تن رسیده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مهندس رحیم دل.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد