محتوا با برچسب هیهات من الذله.

ملت ایران شعار «هیهات من الذله» را متجلی کرده است
نماینده ولی فقیه در استان:
ملت ایران شعار «هیهات من الذله» را متجلی کرده است
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به حماسه بزرگ ملت ایران در راهپیمایی عظیم حسینی، گفت: این وعده حقیقی خداوند است که اگر دین او را یاری کردیم او نیز ما را یاری خواهد کرد؛ ملت ایران با روحیه عاشورایی و الهی خود، شعار «هیهات من الذله» را متجلی کرده...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هیهات من الذله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب هیهات من الذله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب هیهات من الذله.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد