محتوا با برچسب واحد های تولیدی.

بیش از 30 درصد منابع بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات به صنعت شد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد:
بیش از 30 درصد منابع بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات به صنعت شد
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد و مدیر شعب بانک ملی استان گفت: بیش از 30 درصد منابع بانک‌ها صرف پرداخت تسهیلات به صنعت شد.
بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی های معوق واحدها تولیدی تا پایان شهریورماه
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد خبر داد
بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی های معوق واحدها تولیدی تا پایان شهریورماه
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یزد از بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی های معوق واحدها تولیدی تا پایان شهریورماه خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب واحد های تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب واحد های تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب واحد های تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد