محتوا با برچسب پلاکت.

میزان ذخیره خون و فرآوردهای آن در استان یزد وضعیت مناسبی دارد
مدیر کل انتقال خون استان یزد:
میزان ذخیره خون و فرآوردهای آن در استان یزد وضعیت مناسبی دارد
مدیر کل انتقال خون استان یزد گفت: استان یزد در زمینه ذخیره خون و فراورده‌های آن در وضعیت مناسبی قرار دارد.
آمادگی انتقال خون استان برای دریافت خون در ایام ماه مبارک رمضان/ذخایر خونی در ماه مبارک کاهش پیدا می‌کند
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد خبر داد
آمادگی انتقال خون استان برای دریافت خون در ایام ماه مبارک رمضان/ذخایر خونی در ماه مبارک کاهش پیدا می‌کند
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد از آمادگی این اداره کل برای دریافت خون در ایام ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: در ایام ماه مبارک در دو شیفت کاری صبح از 7:15 الی 13:30 و عصر از 17:30 الی 23:30 پذیرایی اهداکنندگان عزیز خواهیم بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پلاکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پلاکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پلاکت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد