شناسه : 10086182


هنوز هم هیچکس نمی داند که نام این جاده را چه کسی انتخاب کرد.

به گزارش یزد آوا به نقل از فارس ، در میان تمام بزرگراه‌های جهان، تنها یک جاده گمنام وجود دارد. نام این جاده «سیدالشهدا» است، جاده ای که با پر کردن دهان هور خود را به مجنون رساند و او را سر عقل آورد. در دل این جاده رازهایی نهفته که آن را متبرک می‌کند.


تبرک این راز را «حاج ناصر ابراهیمی» فاش کرد.

او می‌گفت: وقتی اولین کمپرسی خاکش را هدیه هور کرد، تا مسح پیشانی مجنون، ۷۲ روز طول کشید.

۲۵۰ کمپرسی مثل دانه های تسبیح رفتند و آمدند تا تصویری به طول ۱۴ کیلومتر را بر بوم خیس هور ترسیم کردند.

وقتی آخرین راننده دلاور جاده را به مجنون دوخت، ساعت ۱۲ ظهر روز سوم شعبان بود.

و این راز بزرگ جاده سیدالشهدا است: ۷۲ روز، ۱۴ کیلومتر، اذان ظهر، سوم شعبان.

حاج ناصر ابراهیمی می گفت: «هنوز هم هیچکس نمی داند که نام این جاده را چه کسی انتخاب کرد.»
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.